16. desember 2010

Sjølvalgt oppgåve

Som ein siste oppgave før terminslutt i år skal me halde på med ei sjølvalgt oppgave.
Temaet som eg har valgt å jobbe med er vatn, og kombinere dette på fleire måtar. Ta bilder av vann i forskjellig element, både flytande, fast form og gass form (frostrøyk, skodde o.l). Med og utan bakgrunn, ute i naturen og inne.

Eg tenkte å disponere tida på skulen litt forskjellig. Nokre timar kjem eg til å ta bilder av vann,  når det reagerer på kondittotfarge som Iren har gjort på sin blogg tidligare. Men eg kjem også til å prøve å disponere tida på skulen med å redigere og bestemme meg på kva for nokre bilder eg vil ha.

Oppgåva skal vera levert innan den 13. jannuar 2011, og det er berre å vente i spenning til då.

9. desember 2010

Mitt favorittbilde

Mitt favorittbilde denne gongen er av isen utforbi på berget vårt. Eg likar bildet så godt på grunn av lyset og teksturen på isen som blir fremheva. og bildet er harmonisk og behageleg å sjå på.
innlegget med andre vannbilder finn du her.

Og her er óg bildet og beskrivelsen;

"Ideen bak det første bildet mitt er at eg ville ta bilder av isen som er utforbi på et berg rett ved sida av huset mitt. I denne isen ser det nesten ut som om den har stivna medan den har runne ned over berget. Derfor er det mange skrålinjer og bevegelse i bildet. Det blir og eit veldig godt gjenskinn i bildet på grunn av den klare blåfargen og lyset som skinner på isen. Lyset i dette bildet er eit vanleg dagslys som fremhever formene i isen veldig godt. Eg har brukt speilreflekskameraet Nixon D40 når eg har tatt dette bildet. Eg har valgt å redigere litt på bildet, bare for å få frm litt meir kontraster i det. Dette var bare for å få fram lyset i isen mykje meir men og for å framheve dei formane som står mest ut i bildet.
kamerainnstillingane er lukkar 1/125, blendar f/ 5,6 og ISO 400."Orginalbildet

Kategorien; Portrett

For nokre vekar sidan skulle meg og marie prøve oss på å ta bilder med reflektor. Når me haldt på med dette fekk eg ideen om å ta nokre profilbilder av Marie med reflektoren. Eg brukte speilreflekskameraet Nixon D40, og eg har redigert bildet litt, det vil sei at eg har berre forsterka kontrastane i bildet. Bildet har rikt med lys, og fanger blikket til Marie på ein heilt utroleg måte. Du har blikket festa og du følar at ho ser på deg gjennom bildet. Håret til marie skaper skrålinjer og bevegelse i bildet. Bildet er også harmonisk å sjå på, og du kan finne det gyldne snitt. Medan eg tok dette bildet, lærte eg å bruke reflektor og blei komfortabel med dette. Eg lærte også å ta protrettbilde, og fange lyset inne i augo for å få meir liv i bildet. Eg har redigert litt på kontrasten i bildet.Lukkar 1/25, blendar f/5,0

Orginalbildet

Kategorien; Lys

Ideen bak det første bildet var at eg hadde lyst til å ta bilder av vannspeilinger. Og ettersom at sola hadlt på å gå ned, så var lyset mykt og fint ute. Komposisjonen i bildet er ganske harmonisk. Lyset som er speilet er ganske dominerende, men du kan fremdeles skimte konturen av trær sammen med lyset. Dei små bevegelsane i vannet, gjer det og slik at det blir skrålinjer i bildet. Og dermed skaper det ein flyt og bevegelse i bildet. Bildet er tatt med speilreflekskameraet Nixon D40. Bildet er ikkje redigert, og trenger heller ikkje å bli redigert. Grunnen til det er at då øydelegg du lyset som er i bildet, som gjer at du kan kalle det for eit fotografi. Bildet er som sakt tatt i magic hour, som er den tida på døgnet der det er best lys til å ta bilder i ute, fordi lyset er så mjukt og behageleg.


Bildet er ikkje redigert


Det andre bildet fekk eg ideen min i frå når me var på besøk på porselensfabrikken på Figgjo. Det var forst ute, noe som gjorde at bladene på trærne og buskane blei mykje finare i vintersola. Lyset glitra og framheva grønfargen i det. Lyset i bildet er vanleg dagslys, og framhevar den fine grønfargen i bildet. noko som gjer at det blir mykje meir kontraster i det. Eg brukte blendar og lukkar funksjonen på speilreflekskameraet når eg tok dette bildet, dette var for å framheve frosten på bladene. Eg har redigert litt på kontrasten i bildet, for å framheve lyset og fargene. Det eg lærte når eg tok desse bildene var å bruke blender og lukkarfunksjonane ute i eit relativt skarpt dagslys.

Lukkar 1/200, Blendar f/ 16,0


Orginalbildet

Kategorien; Blender/Lukker

Ideen bak det første og andre bildet er ganske enkel. Utforbi inngangen til hybelen min er det ei gamal stove som er dekorert med forskjellige skatter i frå 60 og 70-talet. Dette er kanske kule og spesielle ting som eg hadde lyst til å ta bilder av. Det første bildet er av ei gamal klokke som har stoppa. Eg brukte blender når eg tok dette bildet. Eg har redigert litt på kontrastane i bildet for å få fokuset endå meir på klokka. lyset i dette bildet er ganske varmt, dette er på grunn av refleksjonane i tapeten og på grunn av at bildet er tatt i soloppgangen. Eg har brukt Nikon D40 når eg tok dette bildet, og innstillingane på kameraet var lukkar 1/13 og blendar f/4,5,  ISO 200.Orginalbildet


Bilde nummer 2 er tatt i same rommet og har same ideen bak seg. Det som er det mest interessange på bildet er mønsteret inne i lampen kombinert med fargane rundt og i mønsteret. Lyset i bildet og blender/lukker funksjonen framhevar dette veldig godt og gjer at bildet for ein ekstra gamaldags utrykk. Lampen ligger over i dei to interessepunkta til venstre, en resten av bildet veiar framleis opp for å vera så massivt og kontrollerande i eine delen. Med å vera relativr roleg og blangsert i den andre på grunn av blender og lukkar funksjonen. Innstillingane eg har brukt på kameraet er lukkar 1/13 og blendar 4,8 ISO 200.  Eg har redigert litt på kontrastane i bildet for å få dei mørkaste fargane i mønsteret på lampen meir markert. Eg her brukt speilreflekskameraet Nixon D40 når eg tok dette bildet.Orginalbildet


Bilde nummer 3 er tatt når me var på besøk på porselensfabrikken på figgjo. Ideen bak bildet var å framheve bladets form og frostkrystaller ved hjelp av blender og lukkar. Lyset på bildet er normalt dagslys og er ikkje direkte retta mot motivet i bildet. Men frost rimen rundt fungerar som ein reflektor og gjer at omgivelsane blir litt lysare enn det normalt ville hadt gjort. Innstillingane eg har brukt er lukkar 1/50 og blendar f/13,0 ISO 200. Eg har redigert litt på kontrasten i bildet bare for å få eit mykje meir markert motiv. Eg har brukt speilreflekskameraet Nixon D40 når eg tok dette bildet.
Det eg har lært med å ta desse bildene er å bruke blender/lukkar funksjonen i forskjelig lys og i forskjellige omgivelsar.

Orginalbildet

Kategorien; Vann

Ideen bak det første bildet mitt er at eg ville ta bilder av isen som er utforbi på et berg rett ved sida av huset mitt. I denne isen ser det nesten ut som om den har stivna medan den har runne ned over berget. Derfor er det mange skrålinjer og bevegelse i bildet. Det blir og eit veldig godt gjenskinn i bildet på grunn av den klare blåfargen og lyset som skinner på isen. Lyset i dette bildet er eit vanleg dagslys som fremhever formene i isen veldig godt. Eg har brukt speilreflekskameraet Nixon D40 når eg har tatt dette bildet. Eg har valgt å redigere litt på bildet, bare for å få frm litt meir kontraster i det. Dette var bare for å få fram lyset i isen mykje meir men og for å framheve dei formane som står mest ut i bildet.
kamerainnstillingane er lukkar 1/125, blendar f/ 5,6 og ISO 400.

Orginalbildet


Bilde nummer 2 er også tatt av isen som var på berget. Ideen bak dette var å få fram de lange og klare istappene som stod ekstra ut i frå resten av isen. Du kan også sjå på bildet kordan konturen og korleis formen i istappane fangar lyset, slik at det framhevar formen inne i isen. eg har redigert bildet slik at det skal framheve lengden og lyset inne i bildet. Inne i bildet kan du finne det gyldne snitt og skrålinjer. og slik som det var på det forrige, ser det ut som om isen er i bevegelse.Akkurat som om isen har fryst medan det har runne. Eg har brukt speilreflekskameraet Nixon D40. kamerainnstillingane er lukkar 1/125, blendar f/ 5,6 og ISO 400. Orginalbildet

Det 3 bildet erav eit grasstrå som er blitt frøsen fast når vannet rundt har fryst. Den største dråpen er inne i den eine interessepunktet, bildet er harmonisk og fredfullt. Eg har redigert litt på kontrasten for å framheve lyset som treffer vanndråpen, men og grønfargen inne i grasstrået. Bildet er tatt med speilreflekskameraet Nixon D40. kamerainnstillingane er lukkar 1/125 og blendar f/6,3 og ISO 1250.Orginalbildet
Kategorien; Dokumentasjon

Ideen bak denne dokumentasjonen var at eg ville dokumentera eit heilt normalt og daglegdags ting som alle gjer. Men berre i ei litt anderledes setting. Derfor valgte eg å ta det heile ut i Sanvedparken, som no er dekka av vinterteppet sitt. Modellen som eg har med på bildene heitar Siv Merethe. Ideen som skulle dokumeterast var å drikke ein kopp med vann ute i kulda, med full påkledning. Altså skulle det se ut som om man var kald. Komposisjonen i bildet er samansett av fleire bilder, for å få den effekten at man drikk noko i frå koppen. Lyset i bildene er ikkje av den beste sorten. Det er ganske dust, men sidan bildene er redigert i svart kvit så blir lyset i bildane framheva og blir mykje meir dust. For ein ekstra interesse i bildet har eg viska bort svart kvit effekten, for å få fram fargene på koppen, sidan det skal vera mest fokus på den.Men eg har berre gjort dette på nokre av bildene. Det eg har lert med desse bildene er at når man ska ta bilder i lite lys med lang lukkertid, kan det vera greit å ha med seg stativ slik at man ikkje drar ut fargane og får lange lysstriper inne i bildet.

Lukkar 1/60, blendar f/5,6

Orginalbildet


Lukkar 1,60 blendar f/4,5

Orginalbildet
Lukkar 1/60, blendar f/4,0


Orginalbildet

Lukkar 1/60, blendar f/4,8
Orginalbildet

Lukkar 1/60, blendar f/4,2

Orginalbildet

2. desember 2010

Ekskursjon til Stavanger Kunstmuseum - Arnulf Rainer

På tirsdag den 30. november var fotoklassen min på Stavanger Kunstmuseum på utstillingen til Arnulf Rainer.
Arnulf Rainer er født i nerheten av Wien, som det i dag er eit museum tildelt i hans namn. Grennom heile livet til Arnulf har kunsten hans vert prega av religion og mystisisme. Og eit av dei gjennomgåange motiva har vert korset.


Gjennom åra som har gått, har Arnulf utvikla ein arbeidsrutine med ein maledag i veka. Maledagen byrjar klokka 2, eller 3 om morgonen. Og dagen før tilrettelagar han alt utstyret. Han arbeider så utan forstyrrelsar til kl 22 eller 23 om kvelde, og dette i ein alder på 81 år. Alle dei andre dagane går med til å undersøke, forberedelser og kritikk.

Her er nokre bilder som Arnulf Rainer har laga;
Dødsmaskene kan seiast at dei er dei endelege portetta. dei skal setje standaren for livet. Men eigentlig så er det tabu, me likar ikkje å sjå på dei. I byrjinga anvandte Arnulf autentiske avstøypningar, som også blir vist på mange museer. Seinare bearbeida han også fotografier av mumier. 

Sjølportrett av Arnulf Rainer

Desse bileta er laga i den tida då Arnulf var inspirert av phsyken til menneskja, og den sykinske sjukdommen schizophrenia. Denne sjuksommen inneber at man er fleire personar eller personlegheitar inne i ein og same kropp.


Etter at me var ferdig på omvisninga, skulle me ha ein workshop inne i musset. på denne work shopen skulle me ta eit bilde av oss sjølv der me laga anten ein grimase, eller berre sat heilt stille. etter at bilde var tatt, blei det printa ut og så skulle me tegne på det med oljestifter.
Slik blei mitt bilde;

 
Orginal

Ferdig resultat

27. november 2010

Foto studio

Denne vekas fototime var i fotostudioet vårt på skulen. Me testa ut å ta bilder både på svart og kvit bakgrunn.

me brukte desse innstillingane på kameraet;
ISO: 100
Lukkertid: 40
Blender: 1/13

Me brukte to soft bokser som stod på innstillingen 8, og eit utbrenningslys.


Her er nokre av dei bildene me tok;
Marie og Torill
Marie
Marie og meg, Bilde tatt av Torill
Marie

22. november 2010

Dokumetasjon; å lage ein video

For ei lita stund tilbake var me med i eit kunst prosjekt i forbindelse med Vitamin Sandnes om gjekk av stabelen gjennom Langgata lørdag den 23. Oktober. Saman med Kunstrene Alex og Hadas gjekk me i gang med prosjektet med godt humør og ope sinn.
Poenget med å lage ein dokumentasjon der me skulle visa kva me hadde gjort i løpet av veka me jobba med prosjektet, og slutt resultatet ved hjelp av å lage ein film.

Filmen har eg laga saman med Marie, og visar eit lite samandrag av kva me gjorde med kunstnerane denne veka. Sjølve opplevinga var både kul og spessiell. Dette er nokk ein hendelse om me kjem til å hugse i lang tid framøve og tenkje, at dette ver kult. dette er noko me kan vera stolt øve å ha verdt med på.

Sjå filmen sjølv og sjå ka du synast om dette kule og spesielle kunstprosjektet me var med på. Filmen er laga i programmet Imovie.

9. november 2010

Reflektor, Capturing the light

Denne veka fekk me i oppgåve å ta bilder med hjelp av eit verktøy. Nemleg ein reflektor. Ein reflektor er ein skjerm som hjelp det med å fange opp lys, dempe lys eller å filtrere lys. Du kan få både varme og kalde bilder med anten å bruke gullsida, eller sølv sida på reflektoren.

me var å tog bildene ute i eit skur som ligger rett ved skolen som er veldig bra til å ta bilder i. Eg og marie var også ute å prøvde å ta bilder med reflektor i sist uke, så det er bilder i frå begge gongane.

Gull;
Gull gir et varmt lys inne i bildet.
Sølv;


Sølv gir mer lys til bildet, og gir det ein litt kald atmosfære. på bilde nummer 2 så er det ein veldig røff bakgrun som også framhever motivet.


Filter;

Når du tar bilde met filter kan du kontrolere lyset mykje meir, og dermed få litt skugge, sjølv om du tar bildet i mykje sol. Det er for å fordele lyset i bildet slik at det blir meir fordelt.

7. oktober 2010

Det Beste bildet

Mitt beste bilde er tatt i Sanvedparken. bildet høyrar til kategorien Frukt, Bær og grønt. Er allerede godt beskreva i det innlegget det høyrar til.

" Bilde nummer to er av ei lita elv i Sanvedparken som ligg i Sandnes. Bildet er tatt med Nikon D40. Det er tidlig på hausten, dermed er det ganske grønt ute ennå. Idén bak dette bildet var at meg og Marie gjekk ut for å ta nokre fine haustbilder. Du kan så fargespelet i vatnet ettersom vannet så vidt rørar på seg nedover mot sjøen. det er ein god balangse i dette bildet. Komposisjonen og bevegelsen i bildet gjer det ganske harmonisk og fint å sjå på. Lyset er nesten magisk og du følar nesten at du ser på eit bilde i frå ei eventyrbok. Eg har redigert bildet i iphoto for å få eit meir varmare preg på bildet og for å få meir kontrast. fargane gjer at bildet blir spesielt på ein heilt eigen måte. i tilleg til bevegelsane i vatnet, får du og bevegelse ved hjelp av skrålinjene som er langs elvekanten og i greinene. Dermed får du ein følelse av at vannet renn vidare, og ikkje står stille. Det eg har lært med dette bildet er at skrålinjene er viktig for å få ein god bevegelse i bildet. "

Grunnen tila t eg valgde dette bildet er fordi det er fargerikt, stemningsfullt, du kan sjå bevegelsane og skrålinjene i bildet. Det er veldig innteressangt å sjå på på grunn av at det skjer mykje i bildet. Men alikevel er fargane og skrålinjene ikkje så sterke at det overkompenserar resten av bildet. Dermed er bildet veldig harmonisk og fredfullt. Orginalbildet er på innlegget kategorien; haust.


- Som tatt ut av ei eventyrbok!Linken til innlegget det Bildet er katagorisert;  Kategorien; Haust

Kategorien; Dyr

Dyr er vanskeleg å ta bilde av, på grunn av at dei bevegar seg mykje, og dermed må du vera forberedt på å ha tålmodigheit og god tid for å får dei aller beste bildene.


Det første bildet er av hunden vår Chira, ho er en Strihåret Dax og har helt nydelige varme toner i pelsen sin. Bildet er tatt med kompaktkameraet Canon Exlim. Idén bak dette bildet var å få nokon fine bilder av henne mens ho fremdeles var ein liten valp, for å dokumentere barndommen hennar. Eg har forkusert på ansiktet hennar, medan bakgrunnen er uskarp. Lyset er ganske skarpt i dette bildet, det er fordi bildet et tatt på ein ganske lys bakgrunn ute i sola. Eg har redigert bildet litt i programmer Iphoto, grunnen til at eg ikkje har brukt photoshop er fordi me ikkje har lært så mykje i photoshop og derfor følte eg at det var meir naturlig å bruke iphoto. Eg har forsterka fargane og kontrasten i bildet for å få bruntonane i pelsen til å stå litt meir fram. Det eg har lert er at man må ha tolmodigheit når det gjeld å ta bilder av dyr, fordi dei bevegar seg heile tida, og man kan ikkje bare forvente at man skal få dei gode bildene med ein gong.

Orginal

Redigert versjon


Det andre bildet er av ei humle som er ute i skogen. Bildet er tatt ved ei myr inne i ein skog. Idéen bak dette bildet var var å vise mammaen min korleis det var inne i skogen den dagen eg var på tur. Lyset er det beste lyset du kan ta bilder i, overskyet, men alikevel rikt på sollys. Det som var det vikrigaste med dette bildet var å framheva humla som er på bildet, men også å framheve blomstene slik at dei ikke kom i bakgunnen. Bildet er redigert i Iphoto, for å få fram fargene og litt meir kontrastar i bildet. Det er mange skrålinjer i bildet på grunn av alt graset som er i bakgrunnen. Men dei blir litt meir dempa når grasstråa og bladene er i den same fargen. Det eg har lært med dette bildet er å framheva dei små tinga, og at sjølv om bakgrunnen kan vera litt støysom, så kan den alikevel vera dempa når den er i den same fargen. Bildet er tatt med kompaktkameraet Canon Exlim.

Orginal


Redigert versjon

Bilde nummer 3 er av nokon ender i Sanvedparken. Idéen bak dette bildet var å ta nokon fine dyrebilder på seinhausten. Bevegelsen i vannet gjer at skrålinjer blir danna i vannskorpa. Vannet reflekterer også lyset på ein bra måte, utan det ville bildet vert atskillig mørkare. Eg har brukt Nikon D40 når eg har tatt dette bildet. Den eine anda er plassert i interessepunktet nede til høgre, og den andre anda gjer det slik at bildet får ein god balanse. Eg har redigert litt på fragane og kontrasten i bildet i Iphoto. det er har lrt med dette bildet er at man kan få ein god komposisjon, sjølv om det ikkje er så mange ting inne i sjølve bildet.


Orginal Versjon

Redigert Versjon