2. desember 2010

Ekskursjon til Stavanger Kunstmuseum - Arnulf Rainer

På tirsdag den 30. november var fotoklassen min på Stavanger Kunstmuseum på utstillingen til Arnulf Rainer.
Arnulf Rainer er født i nerheten av Wien, som det i dag er eit museum tildelt i hans namn. Grennom heile livet til Arnulf har kunsten hans vert prega av religion og mystisisme. Og eit av dei gjennomgåange motiva har vert korset.


Gjennom åra som har gått, har Arnulf utvikla ein arbeidsrutine med ein maledag i veka. Maledagen byrjar klokka 2, eller 3 om morgonen. Og dagen før tilrettelagar han alt utstyret. Han arbeider så utan forstyrrelsar til kl 22 eller 23 om kvelde, og dette i ein alder på 81 år. Alle dei andre dagane går med til å undersøke, forberedelser og kritikk.

Her er nokre bilder som Arnulf Rainer har laga;
Dødsmaskene kan seiast at dei er dei endelege portetta. dei skal setje standaren for livet. Men eigentlig så er det tabu, me likar ikkje å sjå på dei. I byrjinga anvandte Arnulf autentiske avstøypningar, som også blir vist på mange museer. Seinare bearbeida han også fotografier av mumier. 

Sjølportrett av Arnulf Rainer

Desse bileta er laga i den tida då Arnulf var inspirert av phsyken til menneskja, og den sykinske sjukdommen schizophrenia. Denne sjuksommen inneber at man er fleire personar eller personlegheitar inne i ein og same kropp.


Etter at me var ferdig på omvisninga, skulle me ha ein workshop inne i musset. på denne work shopen skulle me ta eit bilde av oss sjølv der me laga anten ein grimase, eller berre sat heilt stille. etter at bilde var tatt, blei det printa ut og så skulle me tegne på det med oljestifter.
Slik blei mitt bilde;

 
Orginal

Ferdig resultat

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar