9. desember 2010

Kategorien; Lys

Ideen bak det første bildet var at eg hadde lyst til å ta bilder av vannspeilinger. Og ettersom at sola hadlt på å gå ned, så var lyset mykt og fint ute. Komposisjonen i bildet er ganske harmonisk. Lyset som er speilet er ganske dominerende, men du kan fremdeles skimte konturen av trær sammen med lyset. Dei små bevegelsane i vannet, gjer det og slik at det blir skrålinjer i bildet. Og dermed skaper det ein flyt og bevegelse i bildet. Bildet er tatt med speilreflekskameraet Nixon D40. Bildet er ikkje redigert, og trenger heller ikkje å bli redigert. Grunnen til det er at då øydelegg du lyset som er i bildet, som gjer at du kan kalle det for eit fotografi. Bildet er som sakt tatt i magic hour, som er den tida på døgnet der det er best lys til å ta bilder i ute, fordi lyset er så mjukt og behageleg.


Bildet er ikkje redigert


Det andre bildet fekk eg ideen min i frå når me var på besøk på porselensfabrikken på Figgjo. Det var forst ute, noe som gjorde at bladene på trærne og buskane blei mykje finare i vintersola. Lyset glitra og framheva grønfargen i det. Lyset i bildet er vanleg dagslys, og framhevar den fine grønfargen i bildet. noko som gjer at det blir mykje meir kontraster i det. Eg brukte blendar og lukkar funksjonen på speilreflekskameraet når eg tok dette bildet, dette var for å framheve frosten på bladene. Eg har redigert litt på kontrasten i bildet, for å framheve lyset og fargene. Det eg lærte når eg tok desse bildene var å bruke blender og lukkarfunksjonane ute i eit relativt skarpt dagslys.

Lukkar 1/200, Blendar f/ 16,0


Orginalbildet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar