9. desember 2010

Kategorien; Vann

Ideen bak det første bildet mitt er at eg ville ta bilder av isen som er utforbi på et berg rett ved sida av huset mitt. I denne isen ser det nesten ut som om den har stivna medan den har runne ned over berget. Derfor er det mange skrålinjer og bevegelse i bildet. Det blir og eit veldig godt gjenskinn i bildet på grunn av den klare blåfargen og lyset som skinner på isen. Lyset i dette bildet er eit vanleg dagslys som fremhever formene i isen veldig godt. Eg har brukt speilreflekskameraet Nixon D40 når eg har tatt dette bildet. Eg har valgt å redigere litt på bildet, bare for å få frm litt meir kontraster i det. Dette var bare for å få fram lyset i isen mykje meir men og for å framheve dei formane som står mest ut i bildet.
kamerainnstillingane er lukkar 1/125, blendar f/ 5,6 og ISO 400.

Orginalbildet


Bilde nummer 2 er også tatt av isen som var på berget. Ideen bak dette var å få fram de lange og klare istappene som stod ekstra ut i frå resten av isen. Du kan også sjå på bildet kordan konturen og korleis formen i istappane fangar lyset, slik at det framhevar formen inne i isen. eg har redigert bildet slik at det skal framheve lengden og lyset inne i bildet. Inne i bildet kan du finne det gyldne snitt og skrålinjer. og slik som det var på det forrige, ser det ut som om isen er i bevegelse.Akkurat som om isen har fryst medan det har runne. Eg har brukt speilreflekskameraet Nixon D40. kamerainnstillingane er lukkar 1/125, blendar f/ 5,6 og ISO 400. Orginalbildet

Det 3 bildet erav eit grasstrå som er blitt frøsen fast når vannet rundt har fryst. Den største dråpen er inne i den eine interessepunktet, bildet er harmonisk og fredfullt. Eg har redigert litt på kontrasten for å framheve lyset som treffer vanndråpen, men og grønfargen inne i grasstrået. Bildet er tatt med speilreflekskameraet Nixon D40. kamerainnstillingane er lukkar 1/125 og blendar f/6,3 og ISO 1250.Orginalbildet
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar