16. desember 2010

Sjølvalgt oppgåve

Som ein siste oppgave før terminslutt i år skal me halde på med ei sjølvalgt oppgave.
Temaet som eg har valgt å jobbe med er vatn, og kombinere dette på fleire måtar. Ta bilder av vann i forskjellig element, både flytande, fast form og gass form (frostrøyk, skodde o.l). Med og utan bakgrunn, ute i naturen og inne.

Eg tenkte å disponere tida på skulen litt forskjellig. Nokre timar kjem eg til å ta bilder av vann,  når det reagerer på kondittotfarge som Iren har gjort på sin blogg tidligare. Men eg kjem også til å prøve å disponere tida på skulen med å redigere og bestemme meg på kva for nokre bilder eg vil ha.

Oppgåva skal vera levert innan den 13. jannuar 2011, og det er berre å vente i spenning til då.

9. desember 2010

Mitt favorittbilde

Mitt favorittbilde denne gongen er av isen utforbi på berget vårt. Eg likar bildet så godt på grunn av lyset og teksturen på isen som blir fremheva. og bildet er harmonisk og behageleg å sjå på.
innlegget med andre vannbilder finn du her.

Og her er óg bildet og beskrivelsen;

"Ideen bak det første bildet mitt er at eg ville ta bilder av isen som er utforbi på et berg rett ved sida av huset mitt. I denne isen ser det nesten ut som om den har stivna medan den har runne ned over berget. Derfor er det mange skrålinjer og bevegelse i bildet. Det blir og eit veldig godt gjenskinn i bildet på grunn av den klare blåfargen og lyset som skinner på isen. Lyset i dette bildet er eit vanleg dagslys som fremhever formene i isen veldig godt. Eg har brukt speilreflekskameraet Nixon D40 når eg har tatt dette bildet. Eg har valgt å redigere litt på bildet, bare for å få frm litt meir kontraster i det. Dette var bare for å få fram lyset i isen mykje meir men og for å framheve dei formane som står mest ut i bildet.
kamerainnstillingane er lukkar 1/125, blendar f/ 5,6 og ISO 400."Orginalbildet

Kategorien; Portrett

For nokre vekar sidan skulle meg og marie prøve oss på å ta bilder med reflektor. Når me haldt på med dette fekk eg ideen om å ta nokre profilbilder av Marie med reflektoren. Eg brukte speilreflekskameraet Nixon D40, og eg har redigert bildet litt, det vil sei at eg har berre forsterka kontrastane i bildet. Bildet har rikt med lys, og fanger blikket til Marie på ein heilt utroleg måte. Du har blikket festa og du følar at ho ser på deg gjennom bildet. Håret til marie skaper skrålinjer og bevegelse i bildet. Bildet er også harmonisk å sjå på, og du kan finne det gyldne snitt. Medan eg tok dette bildet, lærte eg å bruke reflektor og blei komfortabel med dette. Eg lærte også å ta protrettbilde, og fange lyset inne i augo for å få meir liv i bildet. Eg har redigert litt på kontrasten i bildet.Lukkar 1/25, blendar f/5,0

Orginalbildet

Kategorien; Lys

Ideen bak det første bildet var at eg hadde lyst til å ta bilder av vannspeilinger. Og ettersom at sola hadlt på å gå ned, så var lyset mykt og fint ute. Komposisjonen i bildet er ganske harmonisk. Lyset som er speilet er ganske dominerende, men du kan fremdeles skimte konturen av trær sammen med lyset. Dei små bevegelsane i vannet, gjer det og slik at det blir skrålinjer i bildet. Og dermed skaper det ein flyt og bevegelse i bildet. Bildet er tatt med speilreflekskameraet Nixon D40. Bildet er ikkje redigert, og trenger heller ikkje å bli redigert. Grunnen til det er at då øydelegg du lyset som er i bildet, som gjer at du kan kalle det for eit fotografi. Bildet er som sakt tatt i magic hour, som er den tida på døgnet der det er best lys til å ta bilder i ute, fordi lyset er så mjukt og behageleg.


Bildet er ikkje redigert


Det andre bildet fekk eg ideen min i frå når me var på besøk på porselensfabrikken på Figgjo. Det var forst ute, noe som gjorde at bladene på trærne og buskane blei mykje finare i vintersola. Lyset glitra og framheva grønfargen i det. Lyset i bildet er vanleg dagslys, og framhevar den fine grønfargen i bildet. noko som gjer at det blir mykje meir kontraster i det. Eg brukte blendar og lukkar funksjonen på speilreflekskameraet når eg tok dette bildet, dette var for å framheve frosten på bladene. Eg har redigert litt på kontrasten i bildet, for å framheve lyset og fargene. Det eg lærte når eg tok desse bildene var å bruke blender og lukkarfunksjonane ute i eit relativt skarpt dagslys.

Lukkar 1/200, Blendar f/ 16,0


Orginalbildet

Kategorien; Blender/Lukker

Ideen bak det første og andre bildet er ganske enkel. Utforbi inngangen til hybelen min er det ei gamal stove som er dekorert med forskjellige skatter i frå 60 og 70-talet. Dette er kanske kule og spesielle ting som eg hadde lyst til å ta bilder av. Det første bildet er av ei gamal klokke som har stoppa. Eg brukte blender når eg tok dette bildet. Eg har redigert litt på kontrastane i bildet for å få fokuset endå meir på klokka. lyset i dette bildet er ganske varmt, dette er på grunn av refleksjonane i tapeten og på grunn av at bildet er tatt i soloppgangen. Eg har brukt Nikon D40 når eg tok dette bildet, og innstillingane på kameraet var lukkar 1/13 og blendar f/4,5,  ISO 200.Orginalbildet


Bilde nummer 2 er tatt i same rommet og har same ideen bak seg. Det som er det mest interessange på bildet er mønsteret inne i lampen kombinert med fargane rundt og i mønsteret. Lyset i bildet og blender/lukker funksjonen framhevar dette veldig godt og gjer at bildet for ein ekstra gamaldags utrykk. Lampen ligger over i dei to interessepunkta til venstre, en resten av bildet veiar framleis opp for å vera så massivt og kontrollerande i eine delen. Med å vera relativr roleg og blangsert i den andre på grunn av blender og lukkar funksjonen. Innstillingane eg har brukt på kameraet er lukkar 1/13 og blendar 4,8 ISO 200.  Eg har redigert litt på kontrastane i bildet for å få dei mørkaste fargane i mønsteret på lampen meir markert. Eg her brukt speilreflekskameraet Nixon D40 når eg tok dette bildet.Orginalbildet


Bilde nummer 3 er tatt når me var på besøk på porselensfabrikken på figgjo. Ideen bak bildet var å framheve bladets form og frostkrystaller ved hjelp av blender og lukkar. Lyset på bildet er normalt dagslys og er ikkje direkte retta mot motivet i bildet. Men frost rimen rundt fungerar som ein reflektor og gjer at omgivelsane blir litt lysare enn det normalt ville hadt gjort. Innstillingane eg har brukt er lukkar 1/50 og blendar f/13,0 ISO 200. Eg har redigert litt på kontrasten i bildet bare for å få eit mykje meir markert motiv. Eg har brukt speilreflekskameraet Nixon D40 når eg tok dette bildet.
Det eg har lært med å ta desse bildene er å bruke blender/lukkar funksjonen i forskjelig lys og i forskjellige omgivelsar.

Orginalbildet

Kategorien; Vann

Ideen bak det første bildet mitt er at eg ville ta bilder av isen som er utforbi på et berg rett ved sida av huset mitt. I denne isen ser det nesten ut som om den har stivna medan den har runne ned over berget. Derfor er det mange skrålinjer og bevegelse i bildet. Det blir og eit veldig godt gjenskinn i bildet på grunn av den klare blåfargen og lyset som skinner på isen. Lyset i dette bildet er eit vanleg dagslys som fremhever formene i isen veldig godt. Eg har brukt speilreflekskameraet Nixon D40 når eg har tatt dette bildet. Eg har valgt å redigere litt på bildet, bare for å få frm litt meir kontraster i det. Dette var bare for å få fram lyset i isen mykje meir men og for å framheve dei formane som står mest ut i bildet.
kamerainnstillingane er lukkar 1/125, blendar f/ 5,6 og ISO 400.

Orginalbildet


Bilde nummer 2 er også tatt av isen som var på berget. Ideen bak dette var å få fram de lange og klare istappene som stod ekstra ut i frå resten av isen. Du kan også sjå på bildet kordan konturen og korleis formen i istappane fangar lyset, slik at det framhevar formen inne i isen. eg har redigert bildet slik at det skal framheve lengden og lyset inne i bildet. Inne i bildet kan du finne det gyldne snitt og skrålinjer. og slik som det var på det forrige, ser det ut som om isen er i bevegelse.Akkurat som om isen har fryst medan det har runne. Eg har brukt speilreflekskameraet Nixon D40. kamerainnstillingane er lukkar 1/125, blendar f/ 5,6 og ISO 400. Orginalbildet

Det 3 bildet erav eit grasstrå som er blitt frøsen fast når vannet rundt har fryst. Den største dråpen er inne i den eine interessepunktet, bildet er harmonisk og fredfullt. Eg har redigert litt på kontrasten for å framheve lyset som treffer vanndråpen, men og grønfargen inne i grasstrået. Bildet er tatt med speilreflekskameraet Nixon D40. kamerainnstillingane er lukkar 1/125 og blendar f/6,3 og ISO 1250.Orginalbildet
Kategorien; Dokumentasjon

Ideen bak denne dokumentasjonen var at eg ville dokumentera eit heilt normalt og daglegdags ting som alle gjer. Men berre i ei litt anderledes setting. Derfor valgte eg å ta det heile ut i Sanvedparken, som no er dekka av vinterteppet sitt. Modellen som eg har med på bildene heitar Siv Merethe. Ideen som skulle dokumeterast var å drikke ein kopp med vann ute i kulda, med full påkledning. Altså skulle det se ut som om man var kald. Komposisjonen i bildet er samansett av fleire bilder, for å få den effekten at man drikk noko i frå koppen. Lyset i bildene er ikkje av den beste sorten. Det er ganske dust, men sidan bildene er redigert i svart kvit så blir lyset i bildane framheva og blir mykje meir dust. For ein ekstra interesse i bildet har eg viska bort svart kvit effekten, for å få fram fargene på koppen, sidan det skal vera mest fokus på den.Men eg har berre gjort dette på nokre av bildene. Det eg har lert med desse bildene er at når man ska ta bilder i lite lys med lang lukkertid, kan det vera greit å ha med seg stativ slik at man ikkje drar ut fargane og får lange lysstriper inne i bildet.

Lukkar 1/60, blendar f/5,6

Orginalbildet


Lukkar 1,60 blendar f/4,5

Orginalbildet
Lukkar 1/60, blendar f/4,0


Orginalbildet

Lukkar 1/60, blendar f/4,8
Orginalbildet

Lukkar 1/60, blendar f/4,2

Orginalbildet

2. desember 2010

Ekskursjon til Stavanger Kunstmuseum - Arnulf Rainer

På tirsdag den 30. november var fotoklassen min på Stavanger Kunstmuseum på utstillingen til Arnulf Rainer.
Arnulf Rainer er født i nerheten av Wien, som det i dag er eit museum tildelt i hans namn. Grennom heile livet til Arnulf har kunsten hans vert prega av religion og mystisisme. Og eit av dei gjennomgåange motiva har vert korset.


Gjennom åra som har gått, har Arnulf utvikla ein arbeidsrutine med ein maledag i veka. Maledagen byrjar klokka 2, eller 3 om morgonen. Og dagen før tilrettelagar han alt utstyret. Han arbeider så utan forstyrrelsar til kl 22 eller 23 om kvelde, og dette i ein alder på 81 år. Alle dei andre dagane går med til å undersøke, forberedelser og kritikk.

Her er nokre bilder som Arnulf Rainer har laga;
Dødsmaskene kan seiast at dei er dei endelege portetta. dei skal setje standaren for livet. Men eigentlig så er det tabu, me likar ikkje å sjå på dei. I byrjinga anvandte Arnulf autentiske avstøypningar, som også blir vist på mange museer. Seinare bearbeida han også fotografier av mumier. 

Sjølportrett av Arnulf Rainer

Desse bileta er laga i den tida då Arnulf var inspirert av phsyken til menneskja, og den sykinske sjukdommen schizophrenia. Denne sjuksommen inneber at man er fleire personar eller personlegheitar inne i ein og same kropp.


Etter at me var ferdig på omvisninga, skulle me ha ein workshop inne i musset. på denne work shopen skulle me ta eit bilde av oss sjølv der me laga anten ein grimase, eller berre sat heilt stille. etter at bilde var tatt, blei det printa ut og så skulle me tegne på det med oljestifter.
Slik blei mitt bilde;

 
Orginal

Ferdig resultat