7. oktober 2010

Det Beste bildet

Mitt beste bilde er tatt i Sanvedparken. bildet høyrar til kategorien Frukt, Bær og grønt. Er allerede godt beskreva i det innlegget det høyrar til.

" Bilde nummer to er av ei lita elv i Sanvedparken som ligg i Sandnes. Bildet er tatt med Nikon D40. Det er tidlig på hausten, dermed er det ganske grønt ute ennå. Idén bak dette bildet var at meg og Marie gjekk ut for å ta nokre fine haustbilder. Du kan så fargespelet i vatnet ettersom vannet så vidt rørar på seg nedover mot sjøen. det er ein god balangse i dette bildet. Komposisjonen og bevegelsen i bildet gjer det ganske harmonisk og fint å sjå på. Lyset er nesten magisk og du følar nesten at du ser på eit bilde i frå ei eventyrbok. Eg har redigert bildet i iphoto for å få eit meir varmare preg på bildet og for å få meir kontrast. fargane gjer at bildet blir spesielt på ein heilt eigen måte. i tilleg til bevegelsane i vatnet, får du og bevegelse ved hjelp av skrålinjene som er langs elvekanten og i greinene. Dermed får du ein følelse av at vannet renn vidare, og ikkje står stille. Det eg har lært med dette bildet er at skrålinjene er viktig for å få ein god bevegelse i bildet. "

Grunnen tila t eg valgde dette bildet er fordi det er fargerikt, stemningsfullt, du kan sjå bevegelsane og skrålinjene i bildet. Det er veldig innteressangt å sjå på på grunn av at det skjer mykje i bildet. Men alikevel er fargane og skrålinjene ikkje så sterke at det overkompenserar resten av bildet. Dermed er bildet veldig harmonisk og fredfullt. Orginalbildet er på innlegget kategorien; haust.


- Som tatt ut av ei eventyrbok!Linken til innlegget det Bildet er katagorisert;  Kategorien; Haust

Kategorien; Dyr

Dyr er vanskeleg å ta bilde av, på grunn av at dei bevegar seg mykje, og dermed må du vera forberedt på å ha tålmodigheit og god tid for å får dei aller beste bildene.


Det første bildet er av hunden vår Chira, ho er en Strihåret Dax og har helt nydelige varme toner i pelsen sin. Bildet er tatt med kompaktkameraet Canon Exlim. Idén bak dette bildet var å få nokon fine bilder av henne mens ho fremdeles var ein liten valp, for å dokumentere barndommen hennar. Eg har forkusert på ansiktet hennar, medan bakgrunnen er uskarp. Lyset er ganske skarpt i dette bildet, det er fordi bildet et tatt på ein ganske lys bakgrunn ute i sola. Eg har redigert bildet litt i programmer Iphoto, grunnen til at eg ikkje har brukt photoshop er fordi me ikkje har lært så mykje i photoshop og derfor følte eg at det var meir naturlig å bruke iphoto. Eg har forsterka fargane og kontrasten i bildet for å få bruntonane i pelsen til å stå litt meir fram. Det eg har lert er at man må ha tolmodigheit når det gjeld å ta bilder av dyr, fordi dei bevegar seg heile tida, og man kan ikkje bare forvente at man skal få dei gode bildene med ein gong.

Orginal

Redigert versjon


Det andre bildet er av ei humle som er ute i skogen. Bildet er tatt ved ei myr inne i ein skog. Idéen bak dette bildet var var å vise mammaen min korleis det var inne i skogen den dagen eg var på tur. Lyset er det beste lyset du kan ta bilder i, overskyet, men alikevel rikt på sollys. Det som var det vikrigaste med dette bildet var å framheva humla som er på bildet, men også å framheve blomstene slik at dei ikke kom i bakgunnen. Bildet er redigert i Iphoto, for å få fram fargene og litt meir kontrastar i bildet. Det er mange skrålinjer i bildet på grunn av alt graset som er i bakgrunnen. Men dei blir litt meir dempa når grasstråa og bladene er i den same fargen. Det eg har lært med dette bildet er å framheva dei små tinga, og at sjølv om bakgrunnen kan vera litt støysom, så kan den alikevel vera dempa når den er i den same fargen. Bildet er tatt med kompaktkameraet Canon Exlim.

Orginal


Redigert versjon

Bilde nummer 3 er av nokon ender i Sanvedparken. Idéen bak dette bildet var å ta nokon fine dyrebilder på seinhausten. Bevegelsen i vannet gjer at skrålinjer blir danna i vannskorpa. Vannet reflekterer også lyset på ein bra måte, utan det ville bildet vert atskillig mørkare. Eg har brukt Nikon D40 når eg har tatt dette bildet. Den eine anda er plassert i interessepunktet nede til høgre, og den andre anda gjer det slik at bildet får ein god balanse. Eg har redigert litt på fragane og kontrasten i bildet i Iphoto. det er har lrt med dette bildet er at man kan få ein god komposisjon, sjølv om det ikkje er så mange ting inne i sjølve bildet.


Orginal Versjon

Redigert Versjon


Kategorien; Frukt, Bær og Grønt

Frukt, Bær og grønt er fargerikt, sunt og godt. bildene kan vera klassiske eller bare rein kreativitet. Man kan lage figurer, drikker og kule dessertet med fukt og bær. moglegheitane er uendelege. men denne gongen var det berre bilder me skulle ta av den fargerike frukta og bæra som er ute på denne tida av året.

Epler er den kalssiske frukta som alle liker. Det kjem i mange ulike formar og fasjongar derfor tengte eg at det kunne vera kult å ta bilder med epler. Det eine eplet har eg lagt i ein boks i frysen mi over natta, fordi eg tenkte at det kunne vera kult å ha ein kontrast inne i bildet. Det fremste eplet ligg i interessepunktet, men du blir dratt lengre inn i bildet på grunn av eplet som ligger inne i isen. Då oppdagar du noko nytt og spennande som du vanlegvis ikkje ser. Du forventar ikkje å sjå eit eple inne i ein isbit. Derfor er det ganske kult å gjera noko nytt med ein så almineleg og kverdagleg ting. eg har brukt blits når eg tok dette bildet for å få den ekstra glansen i epla når eg tok bildet. Bildet er tatt med kompaktkameraet Canon Exlim. Eg har lært å vera kreativ og finne på noko nytt med ein heilt ordinær ting på dette bildet.

Orginal Versjon

Redigert versjon

Kategorien; Komposisjon

Komposisjon betyr; korleis man setter saman ulike elementer til ein heilheit. Altså betyr dette at bildet kan vera av kva som helst, kor som helst. Dermed er dette ein ganske spennande kategori.


Bilde nummer 1 er av min gode veninne Beate. Bildet er tatt i ein liten skog som ligger på Lura. Dette er eit ganske humørfullt og stemningsfullt bilde. Det er ein fryst bevegelse, tatt med kompakt kameraet Casio Exlim. Du kan tydeleg sjå at personen i bildet er i innteressepunktet, og at det er mange skrålinjer i bildet. Skrålinjene er i både skuggane av personen og i kjettingen som holder fast reilen. I den redigerte versjonen av bildet kan du sjå dette ennå meir tydeligare enn det du gjer i den orginale versjonen. Eg har redigert bildet i Iphoto for å få meir kontrastar og eit kaldt preg over bildet sidan det er tatt ute i naturen på ein kald haustdag. Samansentningen i bildet synast eg at fungerar veldig bra, du har sanden som er under, graset som er bak, og treet i bakgrunnen som blir ei støtte i bildet. Skuggane i bildet er og ganske kule, og gjer at bildet blir mykje meir spennande å sjå på.

Orginal Versjon. Modell; BeateRedigert versjon. Modell; Beate

Bilde nummer 2 er av eit tre i Sanvedparken. Bildet er tatt med Nikon D40 i froskeperspektiv. Det som er så bra med dette bildet er at det er så stor kontrast mellom dei grøne blokkane og dei mørke greinane. Slik at skrålinjene i greinane og mønsteret i blokkene kommer skikkeleg bra fram i bildet. Bildet er ikkje redigert på nokon måte. Lyset her er normalt dagslys og det framhever formen og fargen i bildet, noko som gjer at heilheten i bildet blir veldig bra. Det eg har lært med dette bildet er at du kan finne nye kule måtar å fotografere på viss du bare er leiken og prøvar nye ting. Og nokon gonger treng man ikkje fikse på bildet fordi det er så bra og fint akkurat som det er.

Kategorien; Haust

Hausten står for tur, og dette betyr at det kjem mange flotte fargar ute i naturen. Sjølv om hansten kan vera tung og grå, finnst det og dagar der hausten kan vera ein fin dag til å vera ute å ta bilder av. Bildene eg har valgd for kategorien haust er veldig forskjellige i foholt til kverandre. For det første har eg brukt ein modell, min gode veninne Beate. Eg har valgd å ha både ein varm tone i bildene, men også ein kald i eit av dei. Dette er berre for å få ein nokonlunde kontrast i bildene.


 Det første bildet er tatt i sanvedparken i Sandnes, idéen bak dette bildet var å få ei varm og god steming av hausten som stod for tur ute i skogen. Bildet er tatt med kameraet Nikon D40 det som er ganske kult med dette bildet er at du har den fremste konglen i fokus, mens de andre er litt uskarpe.  Pluss alle barnålene som legger til farge og lyset som lipper i gjennom i frå toppen av treet. du kan sjå alle skrålinjene i greinene, og at den fremste konglen er i det eine interessepunktet. lyset på dette bildet er heilt allmineleg, det er ikkje for skarpt, men det er heller ikkje for mørkt til at du ikkje får fram alle detaljane. Eg har redigert bildet slik at det får meir kontrastar, og ein varmtone i det. eg har brukt Iphoto når eg redigerte bildet. Bildet høyrat til i kategorien haust. det eg har lært med dette bildet er at detaljene i bakgrunnen er verkelig det som gjer dette bildet heilt spesielt når det er redigert. Og sjølvsagt om skrålinjer og innteressepunkt.

Orginal


Redigert versjon; ferdig bilde


Bilde nummer 2 er av min gode veninne Beate. bildet er tatt i ein skog i Lura området, og er tatt med kompaktkameraet mitt Canon Exlim. Idén bak dette bildet var å få fram ein kald stemning i kontrast til dei varme fargane i treet ho sit i og i kleda ho har på seg. Sidan mesteparten av treet er i interessepunktet, følte eg at det var viktig å få fram teksturen i barken, for å få bildet til å komme meir i live. Før du byrjar å sjå på personen i bildet. Det med at bildet har ein kald tone i ser, gjer at bildet får mykje meir kontrastar enn det det ville hadt viss bildet hadde hadt varme tonar i seg. I det redigerte bildet kan du også sjå mykje meri blad i bakgrunnen, grunnen til dette er at eg har tatt litt ned på eksponeringen, slik at det ikkje skulle vera så mykje lys, som kunne øydeleggje bildet. Bildet er blitt redigert i Iphoto. Det eg har lært med dette bildet er at man av og til å dempe på lysstyrken på bildet for å få fram meir detaljar i bakgrunnen. Detaljar som er viktige for å skape ein heilhet i bildet.

Orginal versjon. Modell ; Beate

Redigert versjon. Modell; Beate


Bilde nummer 3 er av ei lita elv i Sanvedparken som ligg i Sandnes. Bildet er tatt med Nikon D40 Det er tidlig på hausten, dermed er det ganske grønt ute ennå. Idén bak dette bildet var at meg og Marie gjekk ut for å ta nokre fine haustbilder. Du kan så fargespelet i vatnet ettersom vannet så vidt rørar på seg nedover mot sjøen. det er ein god balangse i dette bildet. Komposisjonen og bevegelsen i bildet gjer det ganske harmonisk og fint å sjå på. Lyset er nesten magisk og du følar nesten at du ser på eit bilde i frå ei eventyrbok. Eg har redigert bildet i iphoto for å få eit meir varmare preg på bildet og for å få meir kontrast. fargane gjer at bildet blir spesielt på ein heilt eigen måte. i tilleg til bevegelsane i vatnet, får du og bevegelse ved hjelp av skrålinjene som er langs elvekanten og i greinene. Dermed får du ein følelse av at vannet renn vidare, og ikkje står stille. Det eg har lært med dette bildet er at skrålinjene er viktig for å få ein god bevegelse i bildet.


Orginal Versjon


Redigert Versjon6. oktober 2010

Kategorien; barn som vil vera vaksne, arrangert foto

Bildet er av meg sjølv når eg var liten. Eg har leika med lepestiften til storesøstra mi, heimesida hennar står i margen bortforbi under kategorien Foto Inspirasjon. Idéen bak dette bildet er at eg har lyst til å vera slik som mor mi. bruke lepestift å vera vaksen akkurat slik som ho.
komposisjonen i dette bildet er samansatt av felire ting, men for det meste er det leikene i bakgrunnen og fargen på lepestiften som verkeleg utgjer bildet. Lyset i dette bildet er ikkje så mykje å skryte av, grunnen til dett er at bildet er attt med eit gammalt kamera med filmruller inni. Men alikevel kan du sjå ein liten anelse til lyskontraster, med at det er lyst i begynnelsen av bildet, og at lyset forsvinn gradvis lengre inni dybden i bildet. Eg har redigert litt på kontrasten i bildet for å få fram fargene og lyste litt bedre, og gjort det litt dust i kantene for å få fokuset meir fram på sjølve personen. Det eg har lært med dette bildet, er at det er vanskeleg å jobbe med bilder som er skannet inn på macen, altså som er tatt med eit gamalt kamera med filmrull inni. Men det er fullt mogleg viss du bare er tålmodig.Orginal
Redigert versjon

5. oktober 2010

5 Kategorier

For nokre veker sidan fekk me ein oppgåve der me skulle ta bilder til 5 kategoriar. Det var ganske spennande å ta bilder til dei fleste kategoriane, men også ganske utfordrande. Eg har brukt 2 kameraer i oppgåven eit nikon speilreflekskamera og eit Canon Exlim kompaktkamera.

Kategoriane me fekk var;
  • Haust
  • Frukt, Bær og Grønt
  • Dyr
  • Barn som vil vera vaksne, arrangert foto
  • Komposisjon
 Eg kjem til å legge ut bildene i forskjellige innlegger på bloggen. Altså bildene som høyrar til i kategorien haust kommer i et innleg for seg sjølv.

Det kommer også eit heilt eige innlegg på slutten med det eg synast at er det beste bildet.Beate
Dette humørfylte haustbildet er av min gode veninne Beate. Bildet er eit godt eksempel på lysbruk, interessepunkt og skrålinjer. La dette bildet vera ein inspirasjon til å følge med vidare på kva som kjem til å skje på denne bloggen seinare i veka.